An Spiorad Naomh (2013)

Thug Múinteoir Ranga 6, Máire Nic Dhonnacha chuireadh chuig Múinteoir Rónán chun an port seo a mhúineadh do Ranga 6, Gaelscoil Liatroma don Cóineartú, 2017.  Duirt an Muinteoir Ceol Lorraine Sweeney go cneasta go mbeidh sí níos mó na sásta an port a mhúineadh don a ceoltóirí oige. 

Chum Rónán Ó Riagáin an port seo tar eis séisiún brea ceol le Eanna Ó Mainnín, i dTí Riagáin, Bóthar na Trá i 2013.  Bhí sé seinnte go hóifigiúl i gCill Rónáin ag an Cóineartú do Scoil Eoin Pól II agus Scoil Rónáin, Inis Mór, Árainn i 2013 don chéad uair.  Bhí an t-Athair Míchéal Ó Mainnín (go ndéanann Dia grásta ar a n-anam dílís), An t-Ardeaspag Míchéal Ó Nearaigh agus An t-Athair Máirtín Ó Conaire ina measc na tsagairt a bhí pairteach sa searmanas.  Bhí ceoltóir Fíóna Uí Dhioráin, Deirdre Ní Chinnéide agus Rónán Ó Riagáin ina measc na gceoltóirí a sheinn an port agus bhí múinteoirí ó Scoil Eoin Pól II agus Scoil Rónán: Caitríona Ní Bhuachalla, Fíóna Uí Dhioráin, Rónán Ó Riagáin, Aisling Uí Dhioráin, Lorna Ní Mhaoileáin, Máire Ní Bhriain, Mairéad Uí Fhlaithearta ina measc na múinteoirí a bhí ann ar an lá speicialta do na bpáistí i Ranga 6.

Múinteoir Máire asked me to teach this tune to Ranga 6 in Gaelscoil Liatroma for their confirmation in 2017.  Music teacher Lorraine Sweeney, who visits on a Thursday has kindly offered to teach it to the young musicians she teaches also.

Rónán Regan composed An Spiorad Naomh (The Holy Spirit) in 2013, in his family home, Tí Regan in Salthill, Galway after a lovely quiet tune with a friend, Enda Mannion.  It was composed for the Confirmation Ceremony, and played for the first time in Cill Rónáin church in 2013, where the children of Scoil Éoin Pol II and Scoil Rónáin, Inis Mór, Árainn were making their Confirmation.